torsdag 11 oktober 2012

Speakers corner

En stor del av utbildningen jobbar vid med presentationsteknik och här kör vi för fullt. Det går ut på att varje student en gång per termin håller ett föredrag på 10-15 minuter som de sen får återkoppling på av sina studenter och lärare. Dessutom filmar vi alla presentationer så att de själva kan se vad de gör som är bra och vad som kan bli bättre. Utöver att de blir bra på att presentera så tar det även bort rädslan att stå och prata inför folk.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar