torsdag 1 november 2012

Caseredovisningar

Idag har avdelning 10 haft redovisning av case 1 i ledarskapsutbildningen. Detta case har de jobbat gruppvis med sedan de började i september. Det går ut på att de får ett fiktivt företag där en händelse utspelar sig och sedan skall de med hjälp av kurslitteraturen ta fram en frågeställning som de skall analysera och skriva en rapport om. Detta presenteras sedan inför hela klassen i form av en redovisning av vad de kommit fram till.

Tre grupper redovisade idag och kreativiteten var hög. Nu pågår förberedelserna för fullt inför de resterande redovisningarna i morgon. Det är en ära att få vara utbildningsledare för så kreativa studenter som det är på denna utbildningen, vilket det har varit alla år sedan vi startade 2003.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar