onsdag 5 december 2012

Redovisning för ledningsgruppen

Idag hade vi ledningsgrupps möte och då fick marknadsförings gruppen presentera sitt projekt. Projektet går ut på att de skall ta fram en strategi för hur marknadsföringen skall genomföras inför intagningsomgången 2013. Det var mycket uppskattat och ledningen hade många nyfikna frågor. Det beslutades att projektet skall genomföras så som studenterna ville, så nu ser vi fram emot att vår fantastiska utbildning för ännu mer uppmärksamhet och att vi får riktigt många ansökningar. Det här med att blanda in studenterna i våra administrativa uppgifter skapar delaktighet och större förståelse för hur utbildningen bedrivs. Likaså har de studerande en studerande representant per intag i ledningsgruppen som sitter som ordinarie ledamot med rösträtt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar