onsdag 20 mars 2013

Alexandra har ordet...


Idag är det vår förträffliga Alexandra Hvalgren som bloggar om livet på praktiken!

Så varsegod Alex, ordet är ditt:


I avd. 10 har eleverna för tillfället en praktikperiod på sju veckor, varav sex stycken elever agerar som projektledare vid en nytänkande och kommande kulturfest i Ystad. Kulturfesten kommer att hållas i början av september för att förlänga semestersäsongen. Festen kommer att erbjuda både Ystad-borna och de människor som bor runt om en mix av näringslivet och de kulturaktörer som finns i Ystad. Event som bland annat konserter, konstutställningar, matfest på klostret och en graffitivägg kommer att erbjudas.
Projektledarna har delats in i tre olika ansvarsområden, näringslivet, marknadsföring och kulturaktörerna, varav varje område har sin egen handledare. Under denna praktik gäller det att kunna samarbeta bra i stor som liten grupp. Eleverna ska under 7 veckors tid arbeta fram en marknadsplan, ett program och en budget som kommer att presenteras framför referensgruppen i Ystad som bland annat har representanter från Konstmuseet, Biblioteket, Klostret, Ungdomens Hus, Köpmanneföreningen, Turistbyrån och teatern.
En skarp praktikplats som kräver mycket av dess projektledare, tålamod, magkänsla, ansvar och kreativitet, alltså krav som ständigt sätts på sin spets under utbildningen.

/ Alexandra Hvalgren
Projektledare, "Ut i Ystad"
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar